Acest site web necesită cookie-uri pentru a oferi toate caracteristicile sale. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre - Citeste mai multe - Ascunde mesajul

ACORD PRELUCRARE ŞI STOCARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin vizitarea site-ului www.we-shop.ro , atunci când completaţi formularul de contact sau prin accesul la serviciile sau produsele pe care le punem la dispoziţie, ne furnizaţi informaţii personale. Pe această pagină aflaţi ce date sunt colectate şi care este scopul colectării şi/sau prelucrarii acestora. Astfel iţi exprimi acordul fără echivoc, că eşti informat cu privire la stocarea şi prelucrarea datelor personale citind această pagină. Acordul dumneavoastră este liber consimţit şi fără vreo condiţionare din partea noastră.

Încă de la început dorim să vă asigurăm că nu punem la dispoziţia terţilor liste cu adrese de e-mail în scopul obţinerii de foloase materiale. Fiind vorba de informaţii personale, facem tot posibilul ca ele să fie întotdeauna în siguranţă. Dacă va trebui să oferim informaţii unor terţe părţi te vom informa înainte. De asemenea te rugăm să citeşti cu atenţie acest acord.

Site-ul www.we-shop.ro este o societate comercială şi este deţinută şi administrată de FASTSHOP SRL cu sediul în Hidiselu de Jos , având C.U.I. RO36304230 , înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J05/1375/2016

Site-ul www.we-shop.ro  devine operator de date cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001 şi cu Regulamentul  UE  679/2016 (ce se aplica şi în România începând cu data de 25 mai 2018).

În conformitate cu dispoziţiile legale menţionate anterior, ca vizitator devii persoană vizată. Asta înseamnă o persoană fizică ce poate fi identificată prin nume sau date de localizare ca adresă IP sau geolocaţie, număr de telefon.

În general colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocaţie) se face în scopul de a oferi o experienţă de browsing îmbunătăţită şi pentru statistici în vederea îmbunătăţirii prezenţei în mediul online a site-ului. Aceasta se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specific şi nu permite întotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoană).

Orice modificare a termenilor sau condiţiilor prezentate mai sus va fi adusă la cunoştinţă printr-o notificare trimisă prin e-mail.

Informaţiiile utilizatorului, pot fi furnizate la cerere către Poliţie, Instanţe Judecătoreşti şi Parchetul General dar şi unor instituţii şi organe abilitate conform legii, în urma unei cereri depuse de acestea, în condiţiile legii.

Care sunt drepturile tale şi cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiţionale. În cele ce urmează, se regăsesc, enumerate, drepturile pe care le ai:

Dreptul la informare – poţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poţi completa;

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care conteşti exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziţie – poţi să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator în termen de 60 de zile

Dreptul de a depune plângere – poţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul tău, ţi-l poţi retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poţi cere şi obţine intervenţia umana cu privire la respectiva prelucrare, îţi poţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi poţi contesta decizia. Pentru aţi exercita aceste drepturi, poţi trimite oricând un e-mail cu solicitările la adresa de e-mail: contact@we-shop.ro